جستجو
فیلتر ها
بستن

کلاس آموزش امداد و نجات در کوهستان شهریور 92

برنامه: آموزش امداد و نجات در کوهستان منطقه: بند یخچال - دربند تاریخ اجرای برنامه: 1392/06/01 تعداد همنوردان: 16 نفر سرپرست: رجبعلی بهمنی

QR-Code

برنامه آموزشی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهربا فراخوانی اعضاء گروه که تعداد 16 نفر ثبت نام کرده و باتوجه به تعداد نفرات درخصوص تامین ایاب و ذهاب با آقای کریم جعفری خلبان گروه هماهنگی لازم بعمل آمد و همچنین درخصوص وسایل آموزشی کوهستان و مربیان هماهنگی صورت گرفت و تجهیزات لازم مهیا گردید. در روز جمعه ساعت 6:10 با تعداد 10 نفر با ده دقیقه تآخیر از ایستگاه نوری با خودروی مینی بوس به خلبانی آقای جعفری حرکت کردیم و در ساعت 7:15 دقیقه به دربند پای مجسمه رسیدیم که دراینجا تعداد 2 نفردیگر به ما ملحق شدند و طبق هماهنگی که قبلا با مربیان کوهستان شمیرانات صورت گرفته بود تجهیزات مربوط به مربی ازجمله بسکت را از پایگاه امدادی تحویل گرفته و به سمت دربند حرکت کردیم.

در ساعت 8:30 دقیقه به محل مورد نظر رسیدیم و پس از جلسه توجیهی و معرفی افراد و همچنین اعلام برنامه آموزشی صبحانه به مدت 30 دقیقه صرف شد وکلاس از ساعت 9:15 با موضوع مقدمات کمکهای اولیه و کوهپیمایی با مربیگری آقای بهمنی شروع شد و تاساعت 11 صبح ادامه داشت.از ساعت 11 الی 13 جلسه آموزشی با موضوع فیکس کردن مصدوم بروی بسکت و همچنین آشنایی با تجهیزات لازم برای این کار تدریس شد و سپس اعضا در تیم 5 نفره به تمرین پرداختند و سپس به مدت 30 دقیقه برای صرف نهار و نماز کلاس تعطیل شد و پس از استراحت در ساعت 13:30 با کاهش 3 نفر از اعضاء که بدلیل مشکلات کاری کلاس را ترک نمودند با موضوع صعود و فرود آغاز شد.

پس از توضیحات جامع و کامل استاد که همه اعضا با نحوه ایجاد کارگاه زدن روی صخره و آشنایی با ابزارهای لازم برای این مرحله آشنا شدند وتک تک افراد هرکدام 2 بار فرود شیب معمولی و منفی را تمرین کردند و این آموزش تا ساعت 18:30 ادامه داشت.

با توجه به ذیق وقت ادامه کار برای جلسات آینده ماند و کلاس با موضوع انتقال مصدوم از کوه به سمت پائین آغاز شد که پس از جمع آوری تجهیزات و امکانات که همه را داخل بسکت نموده و بایک تسمه مهارنموده و نفرات را به دو گروه 5 نفره تقسیم نموده و بسکت را با وزن 70 کیلو به سمت پائین انتقال دادیم و با این کارهمه بچه ها با نحوه انتقال مصدوم از کوه آشنا شدند و تجربه های لازم را کسب نمودند.

درساعت 19:50 دقیقه به کنار مجسمه رسیدیم و پس از اطمینان ار رسیدن همه اعضاء گروه سوار مینی بوس شدیم و سمت اسلامشهرحرکت نمودیم که در ساعت 21:15 بدون هیچ گونه حادثه ای به منزل رسیدیم درضمن به افرادشرکت کننده که در تمام ساعات کلاس حضورداشتند گواهی حضور ارائه میگردد.

تهیه کننده گزارش: آقای بهمنی

برنامه آموزشی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهربا فراخوانی اعضاء گروه که تعداد 16 نفر ثبت نام کرده و باتوجه به تعداد نفرات درخصوص تامین ایاب و ذهاب با آقای کریم جعفری خلبان گروه هماهنگی لازم بعمل آمد و همچنین درخصوص وسایل آموزشی کوهستان و مربیان هماهنگی صورت گرفت و تجهیزات لازم مهیا گردید. در روز جمعه ساعت 6:10 با تعداد 10 نفر با ده دقیقه تآخیر از ایستگاه نوری با خودروی مینی بوس به خلبانی آقای جعفری حرکت کردیم و در ساعت 7:15 دقیقه به دربند پای مجسمه رسیدیم که دراینجا تعداد 2 نفردیگر به ما ملحق شدند و طبق هماهنگی که قبلا با مربیان کوهستان شمیرانات صورت گرفته بود تجهیزات مربوط به مربی ازجمله بسکت را از پایگاه امدادی تحویل گرفته و به سمت دربند حرکت کردیم.

در ساعت 8:30 دقیقه به محل مورد نظر رسیدیم و پس از جلسه توجیهی و معرفی افراد و همچنین اعلام برنامه آموزشی صبحانه به مدت 30 دقیقه صرف شد وکلاس از ساعت 9:15 با موضوع مقدمات کمکهای اولیه و کوهپیمایی با مربیگری آقای بهمنی شروع شد و تاساعت 11 صبح ادامه داشت.از ساعت 11 الی 13 جلسه آموزشی با موضوع فیکس کردن مصدوم بروی بسکت و همچنین آشنایی با تجهیزات لازم برای این کار تدریس شد و سپس اعضا در تیم 5 نفره به تمرین پرداختند و سپس به مدت 30 دقیقه برای صرف نهار و نماز کلاس تعطیل شد و پس از استراحت در ساعت 13:30 با کاهش 3 نفر از اعضاء که بدلیل مشکلات کاری کلاس را ترک نمودند با موضوع صعود و فرود آغاز شد.

پس از توضیحات جامع و کامل استاد که همه اعضا با نحوه ایجاد کارگاه زدن روی صخره و آشنایی با ابزارهای لازم برای این مرحله آشنا شدند وتک تک افراد هرکدام 2 بار فرود شیب معمولی و منفی را تمرین کردند و این آموزش تا ساعت 18:30 ادامه داشت.

با توجه به ذیق وقت ادامه کار برای جلسات آینده ماند و کلاس با موضوع انتقال مصدوم از کوه به سمت پائین آغاز شد که پس از جمع آوری تجهیزات و امکانات که همه را داخل بسکت نموده و بایک تسمه مهارنموده و نفرات را به دو گروه 5 نفره تقسیم نموده و بسکت را با وزن 70 کیلو به سمت پائین انتقال دادیم و با این کارهمه بچه ها با نحوه انتقال مصدوم از کوه آشنا شدند و تجربه های لازم را کسب نمودند.

درساعت 19:50 دقیقه به کنار مجسمه رسیدیم و پس از اطمینان ار رسیدن همه اعضاء گروه سوار مینی بوس شدیم و سمت اسلامشهرحرکت نمودیم که در ساعت 21:15 بدون هیچ گونه حادثه ای به منزل رسیدیم درضمن به افرادشرکت کننده که در تمام ساعات کلاس حضورداشتند گواهی حضور ارائه میگردد.

تهیه کننده گزارش: آقای بهمنی

فروش این محصول به پایان رسیده است