جستجو
فیلتر ها
بستن

کلاس آموزش سنگ نوردی مهر 92

برنامه: آموزش سنگ نوردی منطقه: سالن آپرین اسلامشهر تاریخ اجرای برنامه: 1392/07/12 تعداد همنوردان: 25 نفر سرپرست: آقای امیرحسن ملایی

QR-Code

برنامه این هفته گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر، آموزش سنگ نوردی در سالن آپرین اسلامشهر بود. طبق هماهنگی های قبلی 25 نفر از همنوردان گروه در ساعت 8 صبح روز جمعه در سالن سنگ نوردی حاضر شدند. بعد از اندکی نرمش، تمرین ها زیر نظر آقای ملایی که شامل آموزش های سنگ نوردی گام به گام و صعود با یومار بود شروع شد که پس از آن به صورت تمرین عملی تک تک اعضا تا ساعت 13 ادامه یافت.

 

برنامه این هفته گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر، آموزش سنگ نوردی در سالن آپرین اسلامشهر بود. طبق هماهنگی های قبلی 25 نفر از همنوردان گروه در ساعت 8 صبح روز جمعه در سالن سنگ نوردی حاضر شدند. بعد از اندکی نرمش، تمرین ها زیر نظر آقای ملایی که شامل آموزش های سنگ نوردی گام به گام و صعود با یومار بود شروع شد که پس از آن به صورت تمرین عملی تک تک اعضا تا ساعت 13 ادامه یافت.

 

فروش این محصول به پایان رسیده است