جستجو
فیلتر ها
بستن

کلاس آموزشی یخ و برف پیشرفته بانوان اردیبهشت 94

منطقه: دره حسن در _ رودبار و قصران _ شمیرانات تاریخ اجرای برنامه: 1394/02/23,24,25,26 همنورد شرکت کننده: خانم سحرمشعشعی

QR-Code

مربی خانم ناهید ناصری

تنها عضو شرکت کننده از گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر خانم سحرمشعشعی ( مسئول کمیته بانوان گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر )

شروع برنامه: روز اول: 7 صبح روز چهارشنبه شهرستان فشم. حرکت از تربیت بدنی فشم به سمت حسن دره

مباحث: گام برداری با کرامپون / ابزار شناسی صعود با یک تبر/ انواع فرود (اسکاتلندی / اس / دولفر ) و قارچ برفی که تا ساعت 14 به طول انجامید.

روز دوم: راس ساعت 8:30 دقیقه برنامه به روی برف چال دوم کنار آبشار برگزار شد

مباحث: کارگاه افقیT / کارگاه Y صعود کرده ای / هم طنابی و سیستم بالاکشی دایلر و حمایت ها را تمرین کردیم که تا ساعت 13:45 دقیقه به طول انجامید. 

روز سوم: پس از صرف صبحانه و جمع آوری ابزار و تجهیزات کنار آبشار حسن دره صعود از دیواره یخی را تمرین کردیم که بسیار تجربه ای جذاب و هیجان انگیز بود همچنین بالاکشی با سیستم های موفلاژ و فلاشن زو تدریس شد.

روز چهارم: آخرین روز از برنامه شنبه 26 اردیبهشت نیز صعود کرده ای / صندلی سطلی و ترمزها تمرین و مرور شد و در نهایت راس ساعت 13 با برگزاری آزمونی مبحث این دوره نیز به پایان رسید.

با تشکر فراوان از مربی عزیزم خانم ناهید ناصری

عکس و گزارش از خانم سحر مشعشعی

 

مربی خانم ناهید ناصری

تنها عضو شرکت کننده از گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر خانم سحرمشعشعی ( مسئول کمیته بانوان گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر )

شروع برنامه: روز اول: 7 صبح روز چهارشنبه شهرستان فشم. حرکت از تربیت بدنی فشم به سمت حسن دره

مباحث: گام برداری با کرامپون / ابزار شناسی صعود با یک تبر/ انواع فرود (اسکاتلندی / اس / دولفر ) و قارچ برفی که تا ساعت 14 به طول انجامید.

روز دوم: راس ساعت 8:30 دقیقه برنامه به روی برف چال دوم کنار آبشار برگزار شد

مباحث: کارگاه افقیT / کارگاه Y صعود کرده ای / هم طنابی و سیستم بالاکشی دایلر و حمایت ها را تمرین کردیم که تا ساعت 13:45 دقیقه به طول انجامید. 

روز سوم: پس از صرف صبحانه و جمع آوری ابزار و تجهیزات کنار آبشار حسن دره صعود از دیواره یخی را تمرین کردیم که بسیار تجربه ای جذاب و هیجان انگیز بود همچنین بالاکشی با سیستم های موفلاژ و فلاشن زو تدریس شد.

روز چهارم: آخرین روز از برنامه شنبه 26 اردیبهشت نیز صعود کرده ای / صندلی سطلی و ترمزها تمرین و مرور شد و در نهایت راس ساعت 13 با برگزاری آزمونی مبحث این دوره نیز به پایان رسید.

با تشکر فراوان از مربی عزیزم خانم ناهید ناصری

عکس و گزارش از خانم سحر مشعشعی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است