جستجو
فیلتر ها
بستن

برگزاری مجمع عمومی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر به همراه برنامه شش ماهه دوم سال 92

مجمع عمومی گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر با بیش از 40 نفر از اعضا در سالن کنفرانس اداره جهاد کشاورزی اسلامشهر برگزار گردید

QR-Code

شروع جلسه به علت دیر آمدن بعضی از اعضای گروه با تاخیر نیم ساعته شروع شد. در ابتدا آقای بهمنی دبیر گروه با اشاره به این مطلب که هیچ کدام از برنامه های در نظر گرفته شش ماهه اول سال 92 لغو نشده است و تنها ممکن است جابجا شده باشد، درخواست همیاری بیشتر اعضا برای رفع نواقص موجود داشتند.

آقای داود رضایی سرپرست گروه با تسلیت به آقای دماوندی برای از دست دادن مادر گرامیشان و یادی از مرحوم علی محمد مهدور جلسه را ادامه دادند و از آقای موسوی که مکان جلسه را در اختیار گروه قرار دادند تشکر کردند. وی همچنین از مراحل پایانی ادغام گروه آرین با گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر خبر دادند. وی با ابراز نگرانی از عدم استقبال از برنامه های آموزشی گروه خاطرنشان ساختند که هنوز درگیر حادثه بهمن ماه سال گذشته هستند ولی می توان با شرکت در چنین کلاسهای ارزشمندی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنیم. به همین منظور در مرحله اول طرح جدید گروه، کسانی می توانند در صعودهای بالای 2500 متر شرکت کنند که دوره های مربوطه را گذرانده باشد. به طور مثال کسانی که دوره یخ و برف نگذرانده باشند در برنامه های سنگین زمستانه نمی توانند شرکت کنند. در پایان به این نکته اشاره داشتند که هدف گروه، کوهنوردی است و اگر احتمالا کسی به دنبال اهداف دیگری است باید راه خود را از گروه جدا کند.

آقای سجاد سالاروند دبیر فنی گروه هم هدف این مجمع را انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید و اعلام برنامه شش ماهه دوم سال 92 دانست. در ادامه ابراز خرسندی از حضور مسئولین اسلامشهر در گروه کوهنوردان جوان داشتند و امیدوار بودند که با وجود حضورشان بتوانیم پیشرفتهای بیشتری در ورزش اسلامشهر خصوصا کوهنوردی داشته باشیم. در ادامه گلایه خود را از عدم استقبال از دوره های بازآموزی داشتند و اعلام کردند که با حضور در اردوی هیمالیانوردی می توان تجربیات گرانبهایی را به دست آورد.

در ادامه آقای افشین ثقفی مدیر مالی گروه اعلام داشتند که 20 عضو جدید در 2 ماه اخیر به گروه پیوسته اند و تا الان 18 برنامه داشتیم که 4 برنامه اضافه بر برنامه شش ماهه اول بود و این روند در برنامه های شش ماهه دوم با توجه به شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

آقای حسن صحرایی مسئول اردوی هیمالیانوردی با اشاره به فواید شرکت در اردوی هیمالیانوردی اذعان داشتند که چنین موقعیتهایی خیلی کم برای یک کوهنورد پیش می آید که با بزرگان این رشته که قله های فنی جهان را صعود کرده اند، همنورد شوند و از تجربیات گرانبهای آنان استفاده کنند. وی افزود برای رعایت حال کسانی که تجهیزات خود را هنوز کامل نکرده اند برنامه هیمالیانوردی را از سه ماه پیش اعلام کرده اند تا در این مدت بتوانند تجهیزات مناسب را تهیه کنند.

در پایان آقای سید علی موسوی، سرپرست گروه آرین با اشاره به این نکته که 20 شهریور ادغام دو گروه آرین و جوان صورت پذیرفته است ابراز امیدواری کردند که بتوانیم با استفاده از تجربیات یکدیگر بتوانیم در گسترش این رشته ی ورزشی نقش داشته باشیم.

در پایان انتخاب هیئت مدیره جدید صورت گرفت که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

ریاست: آقای رضایی با 36 رای

دبیر: آقای بهمنی با 19 رای

فنی: آقای سالاروند با 24 رای

بازرس: آقای صحرایی با 29 رای

مالی: آقای ثقفی با 26 رای

روابط عمومی: خانم وکیلی با 18 رای

کمیته بانوان: خانم علی پناه با 19 رای

شروع جلسه به علت دیر آمدن بعضی از اعضای گروه با تاخیر نیم ساعته شروع شد. در ابتدا آقای بهمنی دبیر گروه با اشاره به این مطلب که هیچ کدام از برنامه های در نظر گرفته شش ماهه اول سال 92 لغو نشده است و تنها ممکن است جابجا شده باشد، درخواست همیاری بیشتر اعضا برای رفع نواقص موجود داشتند.

آقای داود رضایی سرپرست گروه با تسلیت به آقای دماوندی برای از دست دادن مادر گرامیشان و یادی از مرحوم علی محمد مهدور جلسه را ادامه دادند و از آقای موسوی که مکان جلسه را در اختیار گروه قرار دادند تشکر کردند. وی همچنین از مراحل پایانی ادغام گروه آرین با گروه کوهنوردان جوان اسلامشهر خبر دادند. وی با ابراز نگرانی از عدم استقبال از برنامه های آموزشی گروه خاطرنشان ساختند که هنوز درگیر حادثه بهمن ماه سال گذشته هستند ولی می توان با شرکت در چنین کلاسهای ارزشمندی از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنیم. به همین منظور در مرحله اول طرح جدید گروه، کسانی می توانند در صعودهای بالای 2500 متر شرکت کنند که دوره های مربوطه را گذرانده باشد. به طور مثال کسانی که دوره یخ و برف نگذرانده باشند در برنامه های سنگین زمستانه نمی توانند شرکت کنند. در پایان به این نکته اشاره داشتند که هدف گروه، کوهنوردی است و اگر احتمالا کسی به دنبال اهداف دیگری است باید راه خود را از گروه جدا کند.

آقای سجاد سالاروند دبیر فنی گروه هم هدف این مجمع را انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید و اعلام برنامه شش ماهه دوم سال 92 دانست. در ادامه ابراز خرسندی از حضور مسئولین اسلامشهر در گروه کوهنوردان جوان داشتند و امیدوار بودند که با وجود حضورشان بتوانیم پیشرفتهای بیشتری در ورزش اسلامشهر خصوصا کوهنوردی داشته باشیم. در ادامه گلایه خود را از عدم استقبال از دوره های بازآموزی داشتند و اعلام کردند که با حضور در اردوی هیمالیانوردی می توان تجربیات گرانبهایی را به دست آورد.

در ادامه آقای افشین ثقفی مدیر مالی گروه اعلام داشتند که 20 عضو جدید در 2 ماه اخیر به گروه پیوسته اند و تا الان 18 برنامه داشتیم که 4 برنامه اضافه بر برنامه شش ماهه اول بود و این روند در برنامه های شش ماهه دوم با توجه به شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

آقای حسن صحرایی مسئول اردوی هیمالیانوردی با اشاره به فواید شرکت در اردوی هیمالیانوردی اذعان داشتند که چنین موقعیتهایی خیلی کم برای یک کوهنورد پیش می آید که با بزرگان این رشته که قله های فنی جهان را صعود کرده اند، همنورد شوند و از تجربیات گرانبهای آنان استفاده کنند. وی افزود برای رعایت حال کسانی که تجهیزات خود را هنوز کامل نکرده اند برنامه هیمالیانوردی را از سه ماه پیش اعلام کرده اند تا در این مدت بتوانند تجهیزات مناسب را تهیه کنند.

در پایان آقای سید علی موسوی، سرپرست گروه آرین با اشاره به این نکته که 20 شهریور ادغام دو گروه آرین و جوان صورت پذیرفته است ابراز امیدواری کردند که بتوانیم با استفاده از تجربیات یکدیگر بتوانیم در گسترش این رشته ی ورزشی نقش داشته باشیم.

در پایان انتخاب هیئت مدیره جدید صورت گرفت که نتایج آن به شرح زیر می باشد:

ریاست: آقای رضایی با 36 رای

دبیر: آقای بهمنی با 19 رای

فنی: آقای سالاروند با 24 رای

بازرس: آقای صحرایی با 29 رای

مالی: آقای ثقفی با 26 رای

روابط عمومی: خانم وکیلی با 18 رای

کمیته بانوان: خانم علی پناه با 19 رای

فروش این محصول به پایان رسیده است