جستجو
فیلتر ها
بستن

قله کلون بستک تیر 93

منطقه: تهران تاریخ اجرای برنامه: 1393/04/13 تعداد همنوردان: 19 نفر سرپرست: خانم سحر مشعشعی

QR-Code

همنوردم بر فراز باش ... 

در تاریخ 93/04/13 روز جمعه بخت یاری کرد تا دوباره برنامه ای دیگر را کنار دوستان خوب همنوردم داشته باشم. 13 روز از روزهای گرم تابستان گذشته بود اما در صبحی بارانی وبهاری مطابق برنامه ساعت 5 صبح البته با 5 دقیقه تاخیر به همراه 18 نفر از همنوردانم سوار بر مینی بوس آقای جعفری شده راهی قله کلون بستک شدیم. قله ای با ارتفاع 4200 متر که در منطقه البرز مرکزی استان تهران واقع شده است. این قله در گردنه ی دیزین واقع شده و مسیر صعود آن از طریق یال جنوبی است که نچندان دشوار اما طولانی و درارتفاع است. بیشتر کوهنوردان جهت هم هوایی در ارتفاع راهی این قله می شوند. می توان گفت پیش برنامه ای یک روزه برای آمادگی بیشتر جهت صعود به قلعه دماوند است.

بگذریم .... ساعت 8 صبح به گردنه دیزین رسیدیم واز کنار راهدارخانه شروع به حرکت کردیم. ساعت 9 به ایستگاه مخابرات رسیدیم و پس از 15 دقیقه استراحت و صرف صبحانه ساعت 9:20 دقیقه به سمت قله حرکت کردیم. خوشبختانه آمادگی اعضای گروه خوب بود و مشکل خاصی در حین برنامه برای کسی پیش نیامد اما با توجه به ارتفاع بالای قله تعدادی از دوستان از ادامه راه منصرف شدند و به پائین برگشتند. به همراه بقیه اعضا در یک تیم 11 نفره عازم قله شدیم و در ساعت 11:45 دقیقه قله را صعود کردیم و تا ساعت 12:45 دقیقه جهت هم هوایی در قله ماندیم و از زیبایی های قله و هوای مه آلود و خنک آن لذت کافی را بردیم. در این لحظه بود که این شعر زیبای استاد شهریار بخاطرم آمد 

کوه چون عارف رویا دیده دامن از روی و ریا برچیده

کوه را زبده فرزندانی است که جهانشان به نظر زندانی است

کوه گر روشن و گر تاریک است تا به خواهی به خدا نزدیک است

تجربه لذت بخشی بود 

پس از چند دقیقه عکاسی کردن از مناظر و انداختن عکس یادگاری بر روی قله ساعت 13 به سمت پایین حرکت کرده و دقیقا ساعت 14:45 دقیقه پای دکل مخابرات نهار را خوردیم و در نهایت در ساعت 15:15 دقیقه سوار مینی بوس آقای جعفری شدیم و به سمت اسلام شهر حرکت کردیم و ساعت 18:00 به اسلام شهر رسیدم. خوشبختانه صعود عالی و موفقیت آمیزی را با دوستانم تجربه کردم.

با آرزوی سلامتی وبهروزی

سرپرست برنامه خانم سحر مشعشعی 

کمک سرپرست برنامه آقای امیر آرزه 

جلودار آقای داود رضایی

گزارش از خانم سحر مشعشعی

 

همنوردم بر فراز باش ... 

در تاریخ 93/04/13 روز جمعه بخت یاری کرد تا دوباره برنامه ای دیگر را کنار دوستان خوب همنوردم داشته باشم. 13 روز از روزهای گرم تابستان گذشته بود اما در صبحی بارانی وبهاری مطابق برنامه ساعت 5 صبح البته با 5 دقیقه تاخیر به همراه 18 نفر از همنوردانم سوار بر مینی بوس آقای جعفری شده راهی قله کلون بستک شدیم. قله ای با ارتفاع 4200 متر که در منطقه البرز مرکزی استان تهران واقع شده است. این قله در گردنه ی دیزین واقع شده و مسیر صعود آن از طریق یال جنوبی است که نچندان دشوار اما طولانی و درارتفاع است. بیشتر کوهنوردان جهت هم هوایی در ارتفاع راهی این قله می شوند. می توان گفت پیش برنامه ای یک روزه برای آمادگی بیشتر جهت صعود به قلعه دماوند است.

بگذریم .... ساعت 8 صبح به گردنه دیزین رسیدیم واز کنار راهدارخانه شروع به حرکت کردیم. ساعت 9 به ایستگاه مخابرات رسیدیم و پس از 15 دقیقه استراحت و صرف صبحانه ساعت 9:20 دقیقه به سمت قله حرکت کردیم. خوشبختانه آمادگی اعضای گروه خوب بود و مشکل خاصی در حین برنامه برای کسی پیش نیامد اما با توجه به ارتفاع بالای قله تعدادی از دوستان از ادامه راه منصرف شدند و به پائین برگشتند. به همراه بقیه اعضا در یک تیم 11 نفره عازم قله شدیم و در ساعت 11:45 دقیقه قله را صعود کردیم و تا ساعت 12:45 دقیقه جهت هم هوایی در قله ماندیم و از زیبایی های قله و هوای مه آلود و خنک آن لذت کافی را بردیم. در این لحظه بود که این شعر زیبای استاد شهریار بخاطرم آمد 

کوه چون عارف رویا دیده دامن از روی و ریا برچیده

کوه را زبده فرزندانی است که جهانشان به نظر زندانی است

کوه گر روشن و گر تاریک است تا به خواهی به خدا نزدیک است

تجربه لذت بخشی بود 

پس از چند دقیقه عکاسی کردن از مناظر و انداختن عکس یادگاری بر روی قله ساعت 13 به سمت پایین حرکت کرده و دقیقا ساعت 14:45 دقیقه پای دکل مخابرات نهار را خوردیم و در نهایت در ساعت 15:15 دقیقه سوار مینی بوس آقای جعفری شدیم و به سمت اسلام شهر حرکت کردیم و ساعت 18:00 به اسلام شهر رسیدم. خوشبختانه صعود عالی و موفقیت آمیزی را با دوستانم تجربه کردم.

با آرزوی سلامتی وبهروزی

سرپرست برنامه خانم سحر مشعشعی 

کمک سرپرست برنامه آقای امیر آرزه 

جلودار آقای داود رضایی

گزارش از خانم سحر مشعشعی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است