جستجو
فیلتر ها
بستن

قله چشمه شاهی اردیبهشت 93

منطقه: جاده چالوس تاریخ اجرای برنامه: 1393/02/26 تعداد همنوردان: 33 نفر سرپرست: خانم اصلانی

QR-Code

قله چشمه شاهی با ارتفاع3375 که از جنوب شرقی به سنگان و آبشار سنگان ،از سمت غرب به روستای خور و چاران و از سمت جنوب غرب به رو ستا های کندر،سیجان،خوزنکلا و سرزیارت در جاده چالوس منتهی میشود

مطابق برنامه ساعت5/10 (البته با 10 دقیقه تاخیر) صبح جمعه مورخ 93/2/26با تعداد 22 نفر از همنوردان از ایستگاه سرنوری( واقع در اسلامشهر) و 7 نفر دیگر از ایستگاه پل یاس (واقع در تهرانسر) با یک دستگاه اتوبوس عازم چالوس شدیم

پس از گذشت 50 کیلومتر به روستاهای چالوس رسیدیم،مسیر حرکت گروه روستای خوزنکلا بود"خوزنکلا در انتهای روستای سیجان قرار دارد" ساعت 7/45 دقیقه به روستای خوزنکلا رسیدیم،در آنجا 4 نفر که با ماشین شخصی آمده بودند به عنوان مهمان به گروه پیوستند.

بعد از معارفه ساعت 8 به سمت هدف(قله چشمه شاهی)حرکت کردیم.

مسیر بسیار سرسبز و زیبایی رو پشت سر گذاشتیم،هوا بسیار مطبوع (آفتابی همراه با بادی خنک)بود.

همه ی همنوردان با نشاط و پر انرژی به مسیر خود ادامه میدادند

لازم به ذکر است،در مسیر رودخانه 5 مرتبه عرض رودخانه را پیمودیم

طی یک ساعت به محیط دلنشینی رسیدیم،پس همانجا را برای صرف صبحانه انتخاب کردیم و 20 دقیقه توقف کردیم.

ساعت 9/30 زمان ،حرکت گروه برای ادامه مسیر بود که در همینجا 8 نفر بخاطر نداشتن شرایط مناسب از ادامه دادن به مسیر انصراف دادند.

گروه با تعداد 25 نفرمسیر صعود را ادامه دادند،در ابتدا با شیب ملایمی روبه رو شدیم اما رفته رفته شیب تند و دشوار شد طوری که سر گردنه ی آخر4نفر دیگرماندگار شدند اما 21 نفر دیگه از همنوردان با انگیزه و اشتیاق زیادی به مسیر ادامه دادند،سر انجام ساعت 14/15تونستیم به قله صعود کنیم.

بعد از کمی استراحت و گرفتن عکس ساعت 14/25 به سمت پایین حرکت کردیم و در مسیر بازگشت خداروشکر به هیچ مشکلی برنخوردیم همه سالم و سرحال ساعت 19 سوار بر اتوبوس به سمت اسلامشهر حرکت کردیم. 

 

اعضای شرکت کننده:آقایان:کریم پور،جعفری،هدایت ترک،جوانمرد همراه با پسرشون،افشین ثقفی،یحیی،جدی،ارسلان قلی پور، رحیم زاده،حبیب غریبی،محمد حیدری،مهدی فرهنگ،محمدی،جواد حیدری،علی حسینی،قاسم محمد نژاد،امیری،آتش افروز،حمید رضا و علیرضا وثوق،علیزاده.

خانم ها:روح الله زاده،فرهنگ،خزائی،ذولفقاری،خلیلی راد،اصلانی

عکاس گروه:آقای ارسلان قلی پور

راهنما:آقای علی حسینی

کمک سرپرست:آقای افشین ثقفی

سرپرست:خانم اصلانی

 

 

گزارش برنامه:خانم اصلانی

قله چشمه شاهی با ارتفاع3375 که از جنوب شرقی به سنگان و آبشار سنگان ،از سمت غرب به روستای خور و چاران و از سمت جنوب غرب به رو ستا های کندر،سیجان،خوزنکلا و سرزیارت در جاده چالوس منتهی میشود

مطابق برنامه ساعت5/10 (البته با 10 دقیقه تاخیر) صبح جمعه مورخ 93/2/26با تعداد 22 نفر از همنوردان از ایستگاه سرنوری( واقع در اسلامشهر) و 7 نفر دیگر از ایستگاه پل یاس (واقع در تهرانسر) با یک دستگاه اتوبوس عازم چالوس شدیم

پس از گذشت 50 کیلومتر به روستاهای چالوس رسیدیم،مسیر حرکت گروه روستای خوزنکلا بود"خوزنکلا در انتهای روستای سیجان قرار دارد" ساعت 7/45 دقیقه به روستای خوزنکلا رسیدیم،در آنجا 4 نفر که با ماشین شخصی آمده بودند به عنوان مهمان به گروه پیوستند.

بعد از معارفه ساعت 8 به سمت هدف(قله چشمه شاهی)حرکت کردیم.

مسیر بسیار سرسبز و زیبایی رو پشت سر گذاشتیم،هوا بسیار مطبوع (آفتابی همراه با بادی خنک)بود.

همه ی همنوردان با نشاط و پر انرژی به مسیر خود ادامه میدادند

لازم به ذکر است،در مسیر رودخانه 5 مرتبه عرض رودخانه را پیمودیم

طی یک ساعت به محیط دلنشینی رسیدیم،پس همانجا را برای صرف صبحانه انتخاب کردیم و 20 دقیقه توقف کردیم.

ساعت 9/30 زمان ،حرکت گروه برای ادامه مسیر بود که در همینجا 8 نفر بخاطر نداشتن شرایط مناسب از ادامه دادن به مسیر انصراف دادند.

گروه با تعداد 25 نفرمسیر صعود را ادامه دادند،در ابتدا با شیب ملایمی روبه رو شدیم اما رفته رفته شیب تند و دشوار شد طوری که سر گردنه ی آخر4نفر دیگرماندگار شدند اما 21 نفر دیگه از همنوردان با انگیزه و اشتیاق زیادی به مسیر ادامه دادند،سر انجام ساعت 14/15تونستیم به قله صعود کنیم.

بعد از کمی استراحت و گرفتن عکس ساعت 14/25 به سمت پایین حرکت کردیم و در مسیر بازگشت خداروشکر به هیچ مشکلی برنخوردیم همه سالم و سرحال ساعت 19 سوار بر اتوبوس به سمت اسلامشهر حرکت کردیم. 

 

اعضای شرکت کننده:آقایان:کریم پور،جعفری،هدایت ترک،جوانمرد همراه با پسرشون،افشین ثقفی،یحیی،جدی،ارسلان قلی پور، رحیم زاده،حبیب غریبی،محمد حیدری،مهدی فرهنگ،محمدی،جواد حیدری،علی حسینی،قاسم محمد نژاد،امیری،آتش افروز،حمید رضا و علیرضا وثوق،علیزاده.

خانم ها:روح الله زاده،فرهنگ،خزائی،ذولفقاری،خلیلی راد،اصلانی

عکاس گروه:آقای ارسلان قلی پور

راهنما:آقای علی حسینی

کمک سرپرست:آقای افشین ثقفی

سرپرست:خانم اصلانی

 

 

گزارش برنامه:خانم اصلانی

فروش این محصول به پایان رسیده است