جستجو
فیلتر ها
بستن

قله ناز مرداد 94

منطقه: روستای کلوان _ جاده چالوس _ البرز تاریخ اجرای برنامه: 1394/05/16 تعداد همنوردان: 12 نفر سرپرست: آقای حسن صحرایی

QR-Code

همنوردان: آقایان حسن صحرایی، امیر آرزه، پرویز قلی پور، میثم رافعی، یوسف یعقوبی، امین طحان، قربانی، محمد حسینی

خانمها اعتمادی، حمدزاده، حسینی و مینا خانی

سرپرست: آقای حسن صحرایی

کمک سرپرست: آقای پرویز قلی پور

عکس از آقای حسن صحرایی

 

همنوردان: آقایان حسن صحرایی، امیر آرزه، پرویز قلی پور، میثم رافعی، یوسف یعقوبی، امین طحان، قربانی، محمد حسینی

خانمها اعتمادی، حمدزاده، حسینی و مینا خانی

سرپرست: آقای حسن صحرایی

کمک سرپرست: آقای پرویز قلی پور

عکس از آقای حسن صحرایی

 

فروش این محصول به پایان رسیده است