جستجو
فیلتر ها
بستن

قله سی چال مهر 93

منطقه: فشم _ تهران تاریخ اجرای برنامه: 1393/07/04 تعداد همنوردان: 15 نفر سرپرست: آقای رجبعلی بهمنی

QR-Code

مشخصات و موقعیت جغرافیایی قله: قله سی چال در رشته کوه البرز مرکزی وجنوب منطقه دیزین و شمال روستای آهار درفشم قرار گرفته است ومرتفع ترین قله منطقه فشم با ارتفاع 3720 متر میباشد البته قله اصلی با ارتفاع 3750 متر میباشد ولی بدلیل وجود دکل مخابراتی که از زیبایی آن کاسته شده بعضی از گروههای کوهنورد قله مجاور را بعنوان صعود ثبت مینمایند

تعداد نفرات: پس از فراخوان تا ظهر روز پنج شنبه تعداد 18 نفر ثبت نام کردند ولی تعداد 3 نفر از آمدن به برنامه انصراف دادند وبا تعداد 15 نفر برای صعود به سمت قله حرکت کردیم

ساعت حرکت: طبق اعلام قبلی رأس ساعت 5 صبح بدون توقف با تعداد 7 نفر حرکت کردیم. آقایان عسگری، قباد، کریمی و قاسمی بدلیل تاخیری که داشتند از گروه جامانده بودند و با کرایه یک خودروی شخصی خود را در جاده احمدآباد به گروه ملحق کردند. دربین مسیر طبق قرار قبلی آقایان ارسلان و پرویز قلی پور در شهرک راه آهن سوار شدند و با نیم ساعت تاخیر درساعت 7:30 دقیقه به روستای آهار رسیدیم که در آنجا نیز آقایان امیر و محمدادیبی فر به گروه ملحق شدند و با تعداد 15 نفر پس از چند حرکت ورزشی، معرفی افراد و همچنین توضیحات لازم در خصوص نحوه صعود و نکات ایمنی استارت صعود درساعت 8 زده شد درابتدای حرکت قانون یک ساعت حرکت 5 دقیقه استراحت در کوهپیمایی را عنوان کردیم تا دربین راه دوستان تقاضای استراحت نکنند که هم روی زمان و هم روی روحیه افراد تأثیرخواهد داشت

ساعت و مکان صرف صبحانه: قبل از ده تنگه ساعت 9:07 دقیقه به مدت 20 دقیقه

مدت زمان طی مسیر جاده خاکی از روستا تا ابتدای مسیر مالر و 1:30 دقیقه ، دراینجای مسیر تعداد 5 نفر از افراد بدلیل عدم آمادگی بدنی از ادامه مسیر صعود منصرف شدند و گروه با تعداد 10 نفر ادامه مسیر داد.

زمان حضور در گوسفند سرا: ساعت 12 ظهر با ارتفاع 3000 متر که پس از طی مسیری به ارتفاع 3400 متر 2 نفر دیگر از دوستان بدلیل مصدومیت از ادامه مسیر منصرف شدند و قرار شد تا بازگشت گروه در همان مکان بمانند. عکس مربوط به ضلع شمال شرقی گوسفندساراست که مسیر قله ازاین سمت میباشد.

ساعت و مدت زمان صعود: ساعت 14:30 به مدت 6 ساعت و نیم با احتصاب صرف صبحانه و استراحت بین راه با تعداد 8 نفر

زمان و محل صرف نهار: ساعت 15:15 در ارتفاع 3400 متر به مدت 15 دقیقه

ساعت و مدت زمان برگشت: ساعت 19:30 دقیقه به مدت 5 ساعت با احتصاب صرف نهار

مدت زمان و ساعت رسیدن به اسلامشهر: پس از رسیدن به روستا و پای مینی بوس و بعد ار چند حرکت کششی ورزشی ساعت 20:00 سوار مینی بوس شدیم که بدلیل ترافیک سنگین جلوی رستورانهای فشم در ساعت 24 با دو ساعت تأخیر به اسلامشهر رسیدیم.

هزینه برنامه : مبلغ 15000 تومان بعنوان کرایه مینی بوس و مبلغ 5000 تومان جهت حق برنامه گروه جمعا به مبلغ 20000 تومان برای هرنفر

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

رجبعلی بهمنی : سرپرست برنامه

کریم جعفری : کمک سرپرست

اسلان قلی پور : سرقدم (جلودار) گروه

پرویز قلی پور : عقب دار گروه

خانم مشعشعی 6- یحیی شکری 7- حسین کرم پور 8- حمید دادجو 9- محمد ادیبی فر 10- امیر ادیبی فر 11- بهروز عسگری

علیرضا حسنی 13- رضا قباد 14- مصطفی قاسمی 15- ابوالفضل کریم

 

مشخصات و موقعیت جغرافیایی قله: قله سی چال در رشته کوه البرز مرکزی وجنوب منطقه دیزین و شمال روستای آهار درفشم قرار گرفته است ومرتفع ترین قله منطقه فشم با ارتفاع 3720 متر میباشد البته قله اصلی با ارتفاع 3750 متر میباشد ولی بدلیل وجود دکل مخابراتی که از زیبایی آن کاسته شده بعضی از گروههای کوهنورد قله مجاور را بعنوان صعود ثبت مینمایند

تعداد نفرات: پس از فراخوان تا ظهر روز پنج شنبه تعداد 18 نفر ثبت نام کردند ولی تعداد 3 نفر از آمدن به برنامه انصراف دادند وبا تعداد 15 نفر برای صعود به سمت قله حرکت کردیم

ساعت حرکت: طبق اعلام قبلی رأس ساعت 5 صبح بدون توقف با تعداد 7 نفر حرکت کردیم. آقایان عسگری، قباد، کریمی و قاسمی بدلیل تاخیری که داشتند از گروه جامانده بودند و با کرایه یک خودروی شخصی خود را در جاده احمدآباد به گروه ملحق کردند. دربین مسیر طبق قرار قبلی آقایان ارسلان و پرویز قلی پور در شهرک راه آهن سوار شدند و با نیم ساعت تاخیر درساعت 7:30 دقیقه به روستای آهار رسیدیم که در آنجا نیز آقایان امیر و محمدادیبی فر به گروه ملحق شدند و با تعداد 15 نفر پس از چند حرکت ورزشی، معرفی افراد و همچنین توضیحات لازم در خصوص نحوه صعود و نکات ایمنی استارت صعود درساعت 8 زده شد درابتدای حرکت قانون یک ساعت حرکت 5 دقیقه استراحت در کوهپیمایی را عنوان کردیم تا دربین راه دوستان تقاضای استراحت نکنند که هم روی زمان و هم روی روحیه افراد تأثیرخواهد داشت

ساعت و مکان صرف صبحانه: قبل از ده تنگه ساعت 9:07 دقیقه به مدت 20 دقیقه

مدت زمان طی مسیر جاده خاکی از روستا تا ابتدای مسیر مالر و 1:30 دقیقه ، دراینجای مسیر تعداد 5 نفر از افراد بدلیل عدم آمادگی بدنی از ادامه مسیر صعود منصرف شدند و گروه با تعداد 10 نفر ادامه مسیر داد.

زمان حضور در گوسفند سرا: ساعت 12 ظهر با ارتفاع 3000 متر که پس از طی مسیری به ارتفاع 3400 متر 2 نفر دیگر از دوستان بدلیل مصدومیت از ادامه مسیر منصرف شدند و قرار شد تا بازگشت گروه در همان مکان بمانند. عکس مربوط به ضلع شمال شرقی گوسفندساراست که مسیر قله ازاین سمت میباشد.

ساعت و مدت زمان صعود: ساعت 14:30 به مدت 6 ساعت و نیم با احتصاب صرف صبحانه و استراحت بین راه با تعداد 8 نفر

زمان و محل صرف نهار: ساعت 15:15 در ارتفاع 3400 متر به مدت 15 دقیقه

ساعت و مدت زمان برگشت: ساعت 19:30 دقیقه به مدت 5 ساعت با احتصاب صرف نهار

مدت زمان و ساعت رسیدن به اسلامشهر: پس از رسیدن به روستا و پای مینی بوس و بعد ار چند حرکت کششی ورزشی ساعت 20:00 سوار مینی بوس شدیم که بدلیل ترافیک سنگین جلوی رستورانهای فشم در ساعت 24 با دو ساعت تأخیر به اسلامشهر رسیدیم.

هزینه برنامه : مبلغ 15000 تومان بعنوان کرایه مینی بوس و مبلغ 5000 تومان جهت حق برنامه گروه جمعا به مبلغ 20000 تومان برای هرنفر

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

رجبعلی بهمنی : سرپرست برنامه

کریم جعفری : کمک سرپرست

اسلان قلی پور : سرقدم (جلودار) گروه

پرویز قلی پور : عقب دار گروه

خانم مشعشعی 6- یحیی شکری 7- حسین کرم پور 8- حمید دادجو 9- محمد ادیبی فر 10- امیر ادیبی فر 11- بهروز عسگری

علیرضا حسنی 13- رضا قباد 14- مصطفی قاسمی 15- ابوالفضل کریم

 

فروش این محصول به پایان رسیده است