جستجو
فیلتر ها
بستن

قله خرسنگ اردیبهشت 95

برنامه: قله خرسنگ منطقه: البرز مرکزی – لواسانات - تهران تاریخ اجرای برنامه: 1395/02/17 تعداد همنوردان: 17 نفر سرپرست: آقای میثم رافعی

QR-Code

تو این برنامه موفق شدیم قله خرسنگ که از قله های البرز مرکزی و واقع در منطقه لواسانات می باشد رو صعود کنیم.
علت نامگذاری این قله به خاطر وجود سنگ های بزرگ و نخراشیده در این قله می باشد.

مسیرهای دسترسی به این قله تابستانی و زمستانی می باشد:
مسیر تابستانی : روستای آبنیک – دشت جانستون
مسیر زمستانی : روستای گرمابدر- کنار جاده گرمابدر- دشت لار
که ما مسیر تابستانی را انتخاب کردیم .

مسیر حرکت :
لواسانات- فشم- میدان فشم- حرکت از سمت راست میدان فشم – روستای زایگان – روستای آبنیک

پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی این منطقه از گیاهانی همچون آویشن، کاکوتی، گون، گزنه، والک، تره کوهی، کنگر و گیاه اسفند تشکیل می شود.

گزارش حرکت در مسیر:
صبح ساعت 5:10 از سر نوری حرکت کردیم و بعد از رسیدن به لواسانات به سمت فشم حرکت کردیم و پس از عبور از روستای زایگان در ساعت 7:35 به روستای آبنیک رسیدیم .
ساعت 7:47 از پای کار حرکت کردیم و پس از مقداری حرکت به معارفه همنوردان گروه پرداختیم. با توجه به پیش بینی آب و هوا مدیریت زمان در این برنامه اهمیت بیشتری پیدا می کرد. پیش بینی آب و هوا آسمانی آفتابی تا ظهر و ابری در بعد از ظهر به همراه رعد و برق را نشان می داد. پس باید تا ظهر قله رو صعود و قبل از ابری شدن آسمان فرود می کردیم .

با توجه به نقشه مسیر رفت با رنگ قرمز و مسیر برگشت با رنگ زرد مشخص شده. البته حجم برف در مسیر کمتر از مقدار برف موجود تو نقشه هست.
بعد از عبور از دره آبنیک و پس از کوهپیمایی در مسیر ساعت 8:40 به دشت سرسبز جانستون رسیدیم و پس از مدتی حرکت در دشت ساعت 9:10 به صرف صبحانه پرداختیم.
بعد از کوهپیمایی در بالا دست رودخانه به غار بیوک رسیدیم که در تصویر مشخص شده است.
هنگامی که به غار بیوک رسیدیم قله جانستون دست چپ مسیر و قلل شمالی و جنوبی خرسنگ در سمت راست مسیر بودند.
به مسیر خود برای رسیدن به قله خرسنگ ادامه دادیم . قبل از حرکت به سمت قله فرعی سه نفر از دوستان از ما جدا شدن و در قالب یک تیم به سرپرستی آقای جعفری برگشتند. با توجه به وجود برف از پای قله فرعی به سمت بالا حرکت کردیم. با این کار برف کوبی کم و مسیر کمتری پیش رو داشتیم. همنطور که تصویر نشون میده یک گردنه در مسیر وجود دارد که سمت چپ گردنه خرسنگ شمالی و سمت راست قله فرعی وجود دارد که قله خرسنگ جنوبی پشت قله فرعی قرار دارد.
پس از صعود قله فرعی به سمت قله خرسنگ جنوبی رفتیم که صخره های بزرگ و واقعا نتراشیده ای سر راه قرار داشت که لازم بود حتما دست به سنگ بشیم.
در نزدیکی قله دو نفر از دوستان از ادامه مسیر بازماندن.
نهایتا تونستیم پس از عبور از مسیری صخره ای ساعت 13:55 به قله خرسنگ جنوبی رو صعود کنیم .
12 نفر از همنوردان تونستن قله رو صعود کنن.
با توجه به این که دو نفر از دوستان GPS داشتن ارتفاع رو اندازه گیری کردن که هر دو دستگاه ارتفاعی نزدیک به 3900 را نشان میداد . پس با توجه به اندازه گیری های صورت گرفته ارتفاع 3900 رو برای این قله ثبت کردیم .
پس از استراحت و گرفتن عکس ساعت 14:20 به سمت پایین حرکت کردیم . همون طور که در نقشه قابل مشاهده است مسیر برگشت رو از قله فرعی به سمت گردنه پایین اومدیم و سعی کردیم طی مسیر از یخچال ها با احتیاط عبور کنیم . با توجه به پیش بینی آب و هوا که در ابتدای گزارش گفته شد دقیقا همون آب و هوا اتفاق افتاد و دقیقا در هنگام برگشت هوا ابری و کمی بارونی شد.در پایان ساعت 17:30 به روستای آبنیک رسیدیم.
خوشبختانه در این برنامه با همکاری همنوردان عزیز گروه جوان تونستیم زمان رو خیلی خوب مدیریت کنیم و به موقع برنامه رو انجام بدیم .

همنوردان :
آقایون رضایی، رحمتی ، قربانی ، منفرد، جوانمرد، رحیمی، قوی دل، قلی پور، غرایی، فرهنگ،اروجی، آرزه، جعفری و رافعی
خانم ها رجبی و مرتضوی

برای دریافت فایل PDF گزارش برنامه کلیک کنید

تو این برنامه موفق شدیم قله خرسنگ که از قله های البرز مرکزی و واقع در منطقه لواسانات می باشد رو صعود کنیم.
علت نامگذاری این قله به خاطر وجود سنگ های بزرگ و نخراشیده در این قله می باشد.

مسیرهای دسترسی به این قله تابستانی و زمستانی می باشد:
مسیر تابستانی : روستای آبنیک – دشت جانستون
مسیر زمستانی : روستای گرمابدر- کنار جاده گرمابدر- دشت لار
که ما مسیر تابستانی را انتخاب کردیم .

مسیر حرکت :
لواسانات- فشم- میدان فشم- حرکت از سمت راست میدان فشم – روستای زایگان – روستای آبنیک

پوشش گیاهی:
پوشش گیاهی این منطقه از گیاهانی همچون آویشن، کاکوتی، گون، گزنه، والک، تره کوهی، کنگر و گیاه اسفند تشکیل می شود.

گزارش حرکت در مسیر:
صبح ساعت 5:10 از سر نوری حرکت کردیم و بعد از رسیدن به لواسانات به سمت فشم حرکت کردیم و پس از عبور از روستای زایگان در ساعت 7:35 به روستای آبنیک رسیدیم .
ساعت 7:47 از پای کار حرکت کردیم و پس از مقداری حرکت به معارفه همنوردان گروه پرداختیم. با توجه به پیش بینی آب و هوا مدیریت زمان در این برنامه اهمیت بیشتری پیدا می کرد. پیش بینی آب و هوا آسمانی آفتابی تا ظهر و ابری در بعد از ظهر به همراه رعد و برق را نشان می داد. پس باید تا ظهر قله رو صعود و قبل از ابری شدن آسمان فرود می کردیم .

با توجه به نقشه مسیر رفت با رنگ قرمز و مسیر برگشت با رنگ زرد مشخص شده. البته حجم برف در مسیر کمتر از مقدار برف موجود تو نقشه هست.
بعد از عبور از دره آبنیک و پس از کوهپیمایی در مسیر ساعت 8:40 به دشت سرسبز جانستون رسیدیم و پس از مدتی حرکت در دشت ساعت 9:10 به صرف صبحانه پرداختیم.
بعد از کوهپیمایی در بالا دست رودخانه به غار بیوک رسیدیم که در تصویر مشخص شده است.
هنگامی که به غار بیوک رسیدیم قله جانستون دست چپ مسیر و قلل شمالی و جنوبی خرسنگ در سمت راست مسیر بودند.
به مسیر خود برای رسیدن به قله خرسنگ ادامه دادیم . قبل از حرکت به سمت قله فرعی سه نفر از دوستان از ما جدا شدن و در قالب یک تیم به سرپرستی آقای جعفری برگشتند. با توجه به وجود برف از پای قله فرعی به سمت بالا حرکت کردیم. با این کار برف کوبی کم و مسیر کمتری پیش رو داشتیم. همنطور که تصویر نشون میده یک گردنه در مسیر وجود دارد که سمت چپ گردنه خرسنگ شمالی و سمت راست قله فرعی وجود دارد که قله خرسنگ جنوبی پشت قله فرعی قرار دارد.
پس از صعود قله فرعی به سمت قله خرسنگ جنوبی رفتیم که صخره های بزرگ و واقعا نتراشیده ای سر راه قرار داشت که لازم بود حتما دست به سنگ بشیم.
در نزدیکی قله دو نفر از دوستان از ادامه مسیر بازماندن.
نهایتا تونستیم پس از عبور از مسیری صخره ای ساعت 13:55 به قله خرسنگ جنوبی رو صعود کنیم .
12 نفر از همنوردان تونستن قله رو صعود کنن.
با توجه به این که دو نفر از دوستان GPS داشتن ارتفاع رو اندازه گیری کردن که هر دو دستگاه ارتفاعی نزدیک به 3900 را نشان میداد . پس با توجه به اندازه گیری های صورت گرفته ارتفاع 3900 رو برای این قله ثبت کردیم .
پس از استراحت و گرفتن عکس ساعت 14:20 به سمت پایین حرکت کردیم . همون طور که در نقشه قابل مشاهده است مسیر برگشت رو از قله فرعی به سمت گردنه پایین اومدیم و سعی کردیم طی مسیر از یخچال ها با احتیاط عبور کنیم . با توجه به پیش بینی آب و هوا که در ابتدای گزارش گفته شد دقیقا همون آب و هوا اتفاق افتاد و دقیقا در هنگام برگشت هوا ابری و کمی بارونی شد.در پایان ساعت 17:30 به روستای آبنیک رسیدیم.
خوشبختانه در این برنامه با همکاری همنوردان عزیز گروه جوان تونستیم زمان رو خیلی خوب مدیریت کنیم و به موقع برنامه رو انجام بدیم .

همنوردان :
آقایون رضایی، رحمتی ، قربانی ، منفرد، جوانمرد، رحیمی، قوی دل، قلی پور، غرایی، فرهنگ،اروجی، آرزه، جعفری و رافعی
خانم ها رجبی و مرتضوی

برای دریافت فایل PDF گزارش برنامه کلیک کنید

فروش این محصول به پایان رسیده است