جستجو
فیلتر ها
بستن

دیواره بیستون مسیر کام اژدها اردیبهشت 93

منطقه: کرمانشاه تاریخ اجرای برنامه: 1393/02/10,11

QR-Code

ساعت 12.10 شب با اتوبوس از ترمینال آزادی به سمت کرمانشاه به راه افتادیم و صبح ساعت 6.30 با تاخیر چند دقیقه ای به میدان بیستون رسیدیم . در آنجا به دوست و راهنمای خوبمان آقای اسدی که از سنگ نوردان قدر کرمانشاه میباشد، پیوستیم ، به طرف دیواره و ابتدای مسیر کام اژدها به راه افتادیم . بعد از یک ساعت کوهپیمایی به ابتدای مسیر رسیدیم.

صعود

ساعت 8.00 بعد از ورزش و گرم نمودن بدن آماده صعود شدیم از آنجا سه طول مسیر را باید فری سولو صعود نمود و یا از ابزار استفاده نمود به دلیل اینکه این سه طول رول نداشته و محدود رول و میخهای موجود یا پنهان بوده و یا قابل اطمینان نبوده، اولین کارگاه مسیر در کنار تابلو مسیر میباشد که از دو رول و سیم بوکسل درست شده که قابل اطمینان است، از شکاف سمت چپ کارگاه بالا رفته وارد طا قچه ی بزرگ شدیم از سمت راست بالا رفته وارد طاقچه ی سمت راستی شده در انتها سمت راست طاقچه رول های طول سوم را پیدا کردیم بالای طول سوم کارگاه ندارد ، باید با ابزار همراه خود کارگاه ایجاد کرد. در ادامه از طرف چپ کارگاه تراورس کردیم تا بر روی یال مجاور رسیدیم از آنجا دو طول بدون کارگاه و میانی فقط با ابزار گذاری صعود نمودیم . در ساعت 11.15 به طاقچه ی بزرگ رسیدیم در آنجا به دلیل گرمای هوا تا ساعت 12.45استراحت کردیم .ادامه مسیر دارای رول میباشد و مشخص است ولی قابل ذکراست طول آخر مسیر دارای تراورسی به سمت نقره دره است که برای صعود قله استفاده میشود طول آخر دارای یک میانی است کارگاه آن از دو رول و سیم بوکسل درست شده است.

ما در ساعت 14:10 به پناهگاه رسیدیم ، بعد از خوردن نهار و استراحت ساعت 16:15 پناهگاه را ترک نموده وبعد از 11طول فرود موفق ساعت20:05 دقیقه غروب به پایین رسیدیم فرود از نقره دره مسیر نقره دره از پشت پناهگاه شروع میشود اولین کارگاه از یک تک رول 18وحلقه درست شده بعد از فرودی معلق به کارگاه دوم رسیدیم که مانند کارگاه اول بود،در کارگاه سوم با یک رول و طناب از کارگاه اصلی بک اپ گرفته شده بود ، گارگاه چهارم از سه رول و وحلقه که با طناب انفرادی به هم متصل شده بودن درست شده بود،کارگاه پنجم تا دهم از دو رول و زنجیرحلقه درست شده است که کار ترمیم آنها را بچه های تبریز به خوبی انجام داده بودند آخرین کارگاه از دو رول و سیم بوکسول درست شده که در میان گودی قرار گرفته و تنها کارگاه پنهان مسیر است.

نکات مهم

مسیر کام اژدها یا مسیر نا بلد کش دارای مسیر و کارگاهای پنهان میباشد به همین خاطر بهتر است برای صعود از راهنماهای محلی استفاده کنید. به همراه داشتن شفت، کیل، فرند وابزار حمایتی نیاز است. به همراه داشتن آب کافی ضروری است در فصل اردیبهشت هوا بسیار گرم است بهتر است از طناب های 50متری کامل استفاده شود به دلیل این که کارگاه هایفرود 50 متری میباشد .

گزارش توسط : فرشاد پولادی

ساعت 12.10 شب با اتوبوس از ترمینال آزادی به سمت کرمانشاه به راه افتادیم و صبح ساعت 6.30 با تاخیر چند دقیقه ای به میدان بیستون رسیدیم . در آنجا به دوست و راهنمای خوبمان آقای اسدی که از سنگ نوردان قدر کرمانشاه میباشد، پیوستیم ، به طرف دیواره و ابتدای مسیر کام اژدها به راه افتادیم . بعد از یک ساعت کوهپیمایی به ابتدای مسیر رسیدیم.

صعود

ساعت 8.00 بعد از ورزش و گرم نمودن بدن آماده صعود شدیم از آنجا سه طول مسیر را باید فری سولو صعود نمود و یا از ابزار استفاده نمود به دلیل اینکه این سه طول رول نداشته و محدود رول و میخهای موجود یا پنهان بوده و یا قابل اطمینان نبوده، اولین کارگاه مسیر در کنار تابلو مسیر میباشد که از دو رول و سیم بوکسل درست شده که قابل اطمینان است، از شکاف سمت چپ کارگاه بالا رفته وارد طا قچه ی بزرگ شدیم از سمت راست بالا رفته وارد طاقچه ی سمت راستی شده در انتها سمت راست طاقچه رول های طول سوم را پیدا کردیم بالای طول سوم کارگاه ندارد ، باید با ابزار همراه خود کارگاه ایجاد کرد. در ادامه از طرف چپ کارگاه تراورس کردیم تا بر روی یال مجاور رسیدیم از آنجا دو طول بدون کارگاه و میانی فقط با ابزار گذاری صعود نمودیم . در ساعت 11.15 به طاقچه ی بزرگ رسیدیم در آنجا به دلیل گرمای هوا تا ساعت 12.45استراحت کردیم .ادامه مسیر دارای رول میباشد و مشخص است ولی قابل ذکراست طول آخر مسیر دارای تراورسی به سمت نقره دره است که برای صعود قله استفاده میشود طول آخر دارای یک میانی است کارگاه آن از دو رول و سیم بوکسل درست شده است.

ما در ساعت 14:10 به پناهگاه رسیدیم ، بعد از خوردن نهار و استراحت ساعت 16:15 پناهگاه را ترک نموده وبعد از 11طول فرود موفق ساعت20:05 دقیقه غروب به پایین رسیدیم فرود از نقره دره مسیر نقره دره از پشت پناهگاه شروع میشود اولین کارگاه از یک تک رول 18وحلقه درست شده بعد از فرودی معلق به کارگاه دوم رسیدیم که مانند کارگاه اول بود،در کارگاه سوم با یک رول و طناب از کارگاه اصلی بک اپ گرفته شده بود ، گارگاه چهارم از سه رول و وحلقه که با طناب انفرادی به هم متصل شده بودن درست شده بود،کارگاه پنجم تا دهم از دو رول و زنجیرحلقه درست شده است که کار ترمیم آنها را بچه های تبریز به خوبی انجام داده بودند آخرین کارگاه از دو رول و سیم بوکسول درست شده که در میان گودی قرار گرفته و تنها کارگاه پنهان مسیر است.

نکات مهم

مسیر کام اژدها یا مسیر نا بلد کش دارای مسیر و کارگاهای پنهان میباشد به همین خاطر بهتر است برای صعود از راهنماهای محلی استفاده کنید. به همراه داشتن شفت، کیل، فرند وابزار حمایتی نیاز است. به همراه داشتن آب کافی ضروری است در فصل اردیبهشت هوا بسیار گرم است بهتر است از طناب های 50متری کامل استفاده شود به دلیل این که کارگاه هایفرود 50 متری میباشد .

گزارش توسط : فرشاد پولادی

فروش این محصول به پایان رسیده است