جستجو
فیلتر ها
بستن

قله دوشاخ اردیبهشت 95

برنامه : قله دوشاخ منطقه : ارتفاعات شمال تهران تاریخ اجرای برنامه : جمعه 1395/02/03 تعداد همنوردان : 14 نفر سرپرست : آقای يحيي شكري

QR-Code

اطلاعات عمومی منطقه

معرفی منطقه:
قله چین کلاغ از قله ‌های جنوبی رشته کوه البرز مرکزی و در نزدیکی شهر تهران است. این کوه از شمال به منطقه ای به نام یونجه زار، از غرب به کوه های امام زاده داود، از شرق به کوه ‌های درکه و از جنوب به منطقه سعادت آباد و فرحزاد محدود می‌شود.

قله دوشاخ:
قله دوشاخ به ارتفاع 3040 متر، از قلل نیمه مرتفع کوه های شمال تهران، بر روی خط الرأسی واقع است که از جنوب به شمال گسترده شده است. این خط الرأس از محدوده بالای سعادت آباد شروع شده و در نهایت به خط الرأس اصلی توچال می رسد. جایی که قله های مرتفع شاه نشین و سربازارک با ارتفاع بیش از 3800 متر بر روی خط الرأس اصلی خودنمایی می‌کنند. قله های: چین کلاغ: 2820، کارا: 3040، سیاه سنگ: 3040، پلنگ چال: 3520 و اُشترگردن: 3440 متر، قله هایی هستند که به ترتیب از جنوب به شمال بر روی این خط الرأس قرار گرفته‌اند.

مسیرهای صعود به قله چین کلاغ:
1- سعادت آباد - انتهای شهرک مخابرات.
2- میدان درکه - خیابان احمدپور - سه راه معدن - مسیر دره معدن.
3- میدان درکه - مسیر اصلی پلنگ چال - مسیر فرعی دره و جنگل کارا.

خلاصه زمان بندی:
ساعت 5:45 حرکت از اسلامشهر
ساعت 07:00 ابتداي مسير(پاركينگ)
ساعت 8:30تا09:00 صرف صبحانه
ساعت 11:30 قله چين كلاغ
ساعت 13:00 قله دوشاخ
ساعت 13:30 بازگشت به قله چین کلاغ
ساعت 15 رسیدن به محل چشمه
ساعت 17:00 پایان برنامه

شرح گزارش:

ساعت 5:45 دقیقه صبح با 17 نفر از پای مسیر دره سعادت آباد حرکت کردیم. ساعت 8:30 به انتهای دره رسیدیم که صبحانه در این مکان صرف شد. تنها چشمه مسیر در این نقطه وجود دارد. بعد از صرف صبحانه یال را گرفته و به سمت قله چین کلاغ حرکت کردیم. هوا صاف و مطبوع بود. ساعت11 تعداد 14 نفر از گروه موفق به صعود قله چین کلاغ شدند. مسیر چین کلاغ به دو شاخ خط الرأسی سهمی شکل است که در سمت راست مسیر دره درکه و در سمت چپ دره بند عیش به چشم می خورد. سرانجام در يك روز خوب ساعت13:00 با تعداد 12 نفر از همنوردان عزيزم موفق به صعود قله دوشاخ شديم. ساعت 15 به محل چشمه رسیدیم. 45دقيقه استراحت کردیم، نهار خوردیم و به سمت پارکینگ به راه افتادیم. نهایتا ساعت 17:00 برنامه در محل پارکينگ به پایان رسید.

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

آقايان : داود رضايي ، جلالي ، يحيي شكري ، ارسلان قلي پور ، پرويز قلي پور ، كريم جعفري(راننده زحمتكش) ، امير آرزه ،
ايمان آرزه (پديده نوجوان) ، ابوالفضل كريمي ، رضا قباد ، حاج محمد و حاج علي ولي پور ، آكفيان ، قرباني ، سنقري ، همتي و مهدي فرهنگ

اطلاعات عمومی منطقه

معرفی منطقه:
قله چین کلاغ از قله ‌های جنوبی رشته کوه البرز مرکزی و در نزدیکی شهر تهران است. این کوه از شمال به منطقه ای به نام یونجه زار، از غرب به کوه های امام زاده داود، از شرق به کوه ‌های درکه و از جنوب به منطقه سعادت آباد و فرحزاد محدود می‌شود.

قله دوشاخ:
قله دوشاخ به ارتفاع 3040 متر، از قلل نیمه مرتفع کوه های شمال تهران، بر روی خط الرأسی واقع است که از جنوب به شمال گسترده شده است. این خط الرأس از محدوده بالای سعادت آباد شروع شده و در نهایت به خط الرأس اصلی توچال می رسد. جایی که قله های مرتفع شاه نشین و سربازارک با ارتفاع بیش از 3800 متر بر روی خط الرأس اصلی خودنمایی می‌کنند. قله های: چین کلاغ: 2820، کارا: 3040، سیاه سنگ: 3040، پلنگ چال: 3520 و اُشترگردن: 3440 متر، قله هایی هستند که به ترتیب از جنوب به شمال بر روی این خط الرأس قرار گرفته‌اند.

مسیرهای صعود به قله چین کلاغ:
1- سعادت آباد - انتهای شهرک مخابرات.
2- میدان درکه - خیابان احمدپور - سه راه معدن - مسیر دره معدن.
3- میدان درکه - مسیر اصلی پلنگ چال - مسیر فرعی دره و جنگل کارا.

خلاصه زمان بندی:
ساعت 5:45 حرکت از اسلامشهر
ساعت 07:00 ابتداي مسير(پاركينگ)
ساعت 8:30تا09:00 صرف صبحانه
ساعت 11:30 قله چين كلاغ
ساعت 13:00 قله دوشاخ
ساعت 13:30 بازگشت به قله چین کلاغ
ساعت 15 رسیدن به محل چشمه
ساعت 17:00 پایان برنامه

شرح گزارش:

ساعت 5:45 دقیقه صبح با 17 نفر از پای مسیر دره سعادت آباد حرکت کردیم. ساعت 8:30 به انتهای دره رسیدیم که صبحانه در این مکان صرف شد. تنها چشمه مسیر در این نقطه وجود دارد. بعد از صرف صبحانه یال را گرفته و به سمت قله چین کلاغ حرکت کردیم. هوا صاف و مطبوع بود. ساعت11 تعداد 14 نفر از گروه موفق به صعود قله چین کلاغ شدند. مسیر چین کلاغ به دو شاخ خط الرأسی سهمی شکل است که در سمت راست مسیر دره درکه و در سمت چپ دره بند عیش به چشم می خورد. سرانجام در يك روز خوب ساعت13:00 با تعداد 12 نفر از همنوردان عزيزم موفق به صعود قله دوشاخ شديم. ساعت 15 به محل چشمه رسیدیم. 45دقيقه استراحت کردیم، نهار خوردیم و به سمت پارکینگ به راه افتادیم. نهایتا ساعت 17:00 برنامه در محل پارکينگ به پایان رسید.

همنوردان شرکت کننده در برنامه:

آقايان : داود رضايي ، جلالي ، يحيي شكري ، ارسلان قلي پور ، پرويز قلي پور ، كريم جعفري(راننده زحمتكش) ، امير آرزه ،
ايمان آرزه (پديده نوجوان) ، ابوالفضل كريمي ، رضا قباد ، حاج محمد و حاج علي ولي پور ، آكفيان ، قرباني ، سنقري ، همتي و مهدي فرهنگ

فروش این محصول به پایان رسیده است