جستجو
فیلتر ها
بستن

خط الراس چین کلاغ به دارآباد تیر 95

برنامه: خط الراس چین کلاغ به دارآباد منطقه: تهران تاریخ اجرای برنامه: 1395/04/04 توسط آقای داود رضایی به صورت انفرادی

QR-Code

صعود یک روزه خط الراس چین کلاغ به دارآباد.
توسط اینجانب داود رضائی. تقدیم به همنوردان در گروه جوان.
ساعت 5 صبح حرکت از اسلامشهر. پس از پارک ماشین در شهرک مخابرات، ساعت 6 استارت زده شد به سمت قله چین کلاغ و ساعت 7:30 قله چین کلاغ صعود شد.

به همین ترتیب بنده خلاصه بنویسم که ساعت 8:45 قله دوشاخ و قله پلنگ چال در ساعت 10:30 صعود شدند. سپس

شاه نشین 12:10
توچال13:30
لزون شرقی 15:20
سیاه بیشه 16:30
دارآباد 18
و ساعت 19:30 برنامه در مجموع با سیزده ساعت و نیم به پایان رسید.
بر روی هر قله فقط 5 الی 10 دقیقه استراحت بجز قله توچال که به دلیل کفش نامناسب پاهامو چسب کاری کردم.

نکته مهم اینکه: اگر کسی قصد پیمایش این مسیر را دارد کفش مناسب و همراه داشتن آب کافی فراموش نشود.
ضمن اینکه توان و انرژی خود را در نظر داشته باشید چون پس از حدود 8 ساعت کوهپیمایی که تقریبا بدن خالی کرده تازه به اول تیغه ها میرسید و اینجاست که خطر دوچندان می شود.

صعود یک روزه خط الراس چین کلاغ به دارآباد.
توسط اینجانب داود رضائی. تقدیم به همنوردان در گروه جوان.
ساعت 5 صبح حرکت از اسلامشهر. پس از پارک ماشین در شهرک مخابرات، ساعت 6 استارت زده شد به سمت قله چین کلاغ و ساعت 7:30 قله چین کلاغ صعود شد.

به همین ترتیب بنده خلاصه بنویسم که ساعت 8:45 قله دوشاخ و قله پلنگ چال در ساعت 10:30 صعود شدند. سپس

شاه نشین 12:10
توچال13:30
لزون شرقی 15:20
سیاه بیشه 16:30
دارآباد 18
و ساعت 19:30 برنامه در مجموع با سیزده ساعت و نیم به پایان رسید.
بر روی هر قله فقط 5 الی 10 دقیقه استراحت بجز قله توچال که به دلیل کفش نامناسب پاهامو چسب کاری کردم.

نکته مهم اینکه: اگر کسی قصد پیمایش این مسیر را دارد کفش مناسب و همراه داشتن آب کافی فراموش نشود.
ضمن اینکه توان و انرژی خود را در نظر داشته باشید چون پس از حدود 8 ساعت کوهپیمایی که تقریبا بدن خالی کرده تازه به اول تیغه ها میرسید و اینجاست که خطر دوچندان می شود.

فروش این محصول به پایان رسیده است